shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Jeżeli ktoś nie kocha cię tak jakbyś tego chciał, nie oznacza to, że nie kocha cię on z całego serca i ponad życie.

Galeria dnia...

a (15).JPG

Imieniny

21 Marca 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Filemon,
Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Kobiety w biznesie i w polityce - raport UE PDF Drukuj Email
Wpisał: Jolanta Balicka   
13.03.2008.


Kobiety w Europie wciąż nie są dopuszczane do najwyższych stanowisk w polityce i biznesie – podkreśla sprawozdanie Komisji Europejskiej. W sektorze prywatnym 9 spośród 10 stanowisk członków zarządów w najważniejszych spółkach i dwie trzecie stanowisk dyrektorskich zajmują mężczyźni.


Zródło:

www.kobiety.pl   Binzes 08.03.2008

Kobiety w Europie wciąż nie są dopuszczane do najwyższych stanowisk w polityce i biznesie – podkreśla sprawozdanie Komisji Europejskiej. W sektorze prywatnym 9 spośród 10 stanowisk członków zarządów w najważniejszych spółkach i dwie trzecie stanowisk dyrektorskich zajmują mężczyźni.

W UE tylko co czwarty parlamentarzysta to kobieta, choć dziesięć lat temu poziom ten wynosił 16 %. Tyle samo kobiet w ujęciu procentowym sprawuje funkcje ministerialne. Publikacja sprawozdania zbiega się w czasie z Dniem Kobiet obchodzonym 8 marca i poprzedza utworzenie nowej europejskiej sieci kontaktów kobiet piastujących stanowiska kierownicze.

„Postępy w rekrutowaniu większej ilości kobiet na najwyższych stanowiskach w polityce są zbyt wolne. Jeżeli wyznajemy wartości demokratyczne, nie możemy wyłączyć połowy ludności ze struktur decyzyjnych” - powiedział komisarz ds. równości szans Vladimír Špidla. „Równość płci sprzyja także przedsiębiorczości. Nasze gospodarki muszą czerpać z pełnego potencjału zasobów, jeżeli chcemy sprostać globalnej konkurencji".

W sprawozdaniu zatytułowanym „Udział kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji w 2007 r. – analiza sytuacji i tendencje” wskazano, że odsetek parlamentarzystek w parlamentach krajowych (jedna/niższa izba) wzrósł z 16 % w 1997 r. do 24 % w 2007 r. Niemniej jednak poziom ten wciąż jest niższy od tzw. masy krytycznej wynoszącej 30 % i stanowiącej próg rzeczywistego wpływu na decyzje polityczne. W Parlamencie Europejskim nieznacznie przekroczono ten poziom (31 % kobiet). Przeciętnie mężczyźni zajmują około trzy razy więcej stanowisk w rządach krajowych niż kobiety (24 % kobiet i 76 % mężczyzn).

Kobiety są również w niewystarczającym stopniu reprezentowane na kluczowych stanowiskach ekonomicznych. Banki centralne wszystkich 27 państw członkowskich są kierowane przez mężczyzn. W całej Europie kobiety stanowią 44 % wszystkich pracowników, ale tylko jedną trzecią tych, którzy zajmują stanowiska kierownicze (kadra zarządcza, dyrektorzy i kierownicy małych przedsiębiorstw). Niewystarczający udział kobiet na najwyższych stanowiskach jest wyjątkowo wyraźny w dużych przedsiębiorstwach, gdzie mężczyźni stanowią prawie 90 % członków zarządów w najważniejszych spółkach (zaliczających się do indeksu wiodących przedsiębiorstw w każdym kraju). Jest to poziom, który prawie nie zmienił się w ostatnim czasie.

Dokonano istotnych postępów w promowaniu kobiet w ramach administracji centralnej państw członkowskich UE, gdzie co trzecie stanowisko na dwóch najwyższych szczeblach hierarchii piastuje kobieta. Dla porównania w 1999 r. było ich tylko 17 %. Odsetek kobiet na podobnych stanowiskach w instytucjach UE również wzrósł w tym samym okresie z 14 % do około 20 %, aczkolwiek wyniki te nie są wciąż zadawalające.

Główne działania w promowaniu większej równości płci w zakresie podejmowania decyzji są realizowane na poziomie krajowym. Jednakże Komisja Europejska wspiera takie wysiłki poprzez gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie porównywalnych danych na temat istniejących różnic związanych z płcią, w szczególności za pośrednictwem bazy danych na temat udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji. Komisja utworzy w tym roku nową europejską sieć kontaktów kobiet piastujących stanowiska kierownicze, której celem będzie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 27 krajami UE.

Dodatkowe informacje:

Materiały audiowizualne:

Zmieniony ( 13.03.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »