shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Jeżeli ktoś nie kocha cię tak jakbyś tego chciał, nie oznacza to, że nie kocha cię on z całego serca i ponad życie.

Galeria dnia...

a (29).JPG

Imieniny

21 Marca 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Filemon,
Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich - sprwozdanie dla Parlamentu Europejskiego PDF Drukuj Email
Wpisał: Anna Difort-Dura   
22.03.2008.
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym zwraca uwagę na niedostatki infrastruktury i utrudniony dostęp do wielu usług na obszarach wiejskich. Posłowie proponują szereg zaleceń w sprawie zatrudnienia kobiet na terenach wiejskich oraz zapewnienia praw socjalnych i emerytalnych kobietom pracującym ze swoimi partnerami a jednocześnie nie posiadającym prawa własności do gospodarstwa.

Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich

Obszary wiejskie mogą zapewnić wysoką jakość życia, jednak wciąż wiążą się one z występowaniem wielu różnych wyzwań, takich jak brak infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz nieodpowiednia sieć usług socjalnych, a także presja z powodu trwających przekształceń w rolnictwie i działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Na obszarach wiejskich większe są trudności z dostępem do technologii informatycznych i komunikacyjnych, zwłaszcza dla kobiet. Parlament ma świadomość, że uatrakcyjnienie obszarów wiejskich wymaga propagowania zrównoważonego i zintegrowanego wzrostu oraz tworzenia nowych możliwości zatrudnienia, zwłaszcza dla kobiet i ludzi młodych, jak również świadczenia wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.


Warunki życia kobiet na wsi

W sprawozdaniu przygotowanym z inicjatywy własnej przez posłankę Christę KLAß (EPP-ED, DE) posłowie wzywają państwa członkowskie do wparcia procesu przechodzenia od obszarów wiejskich, na których dominuje rolnictwo do obszarów wiejskich o szeroko pojętej gospodarce. Państwa członkowskie powinny działać na rzecz poprawy warunków życia kobiet na obszarach wiejskich oraz zapewnienia dostępu do usług pocztowych, szerokopasmowych usług sieciowych, nowych technologii, ośrodków kultury i sportu, straży pożarnej i usług użyteczności publicznej.

Konieczna jest poprawa infrastruktury transportowej, stanu obiektów edukacyjnych i szkoleniowych oraz infrastruktury opieki nad dziećmi, opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz opieki zdrowotnej.

Zatrudnienie kobiet na terenach wiejskich

Ubóstwo i wykluczenie społeczne jest szeroko rozpowszechnione na obszarach wiejskich, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich. We współpracy z lokalnymi rządami i przedsiębiorstwami władze krajowe powinny tworzyć zachęty do uczestnictwa kobiet w życiu zawodowym, zwiększania swojego wykształcenia i wyszkolenia zawodowego oraz zwalczania dyskryminacji na rynku pracy. Należy propagować przedsiębiorczość kobiet i wspierać przedsiębiorstwa, które inwestują na obszarach wiejskich i oferują kobietom zatrudnienie.

Parlament wzywa do wspierania tych projektów, które związane są z tworzeniem innowacyjnych przedsiębiorstw produkcji rolnej na obszarach wiejskich, które tworzą nowe miejsca pracy przede wszystkim dla kobiet, stosują nowe technologie i stymulują dywersyfikację gospodarczą w regionie.

Prawa emerytalne i społeczne

Niewiele kobiet jest właścicielami gospodarstw rolnych, a większość kobiet na obszarach wiejskich pracuje ze swoimi partnerami (ojcowie, bracia lub mężowie), mającymi wyłączne prawo własności gospodarstwa (rolnego lub hodowlanego). PE zwraca uwagę na sytuację tych kobiet, które w wielu państwach członkowskich nie posiadają ustalonego statusu prawnego. W efekcie prowadzi to do problemów z uzyskaniem prawa do urlopu macierzyńskiego, zwolnienia lekarskiego, nabywaniem praw emerytalnych i dostępem do systemu ubezpieczeń społecznych. Dlatego Parlament wzywa państwa członkowskie do promowania wspólnej własności jako formy prawnej w celu pełnego uznania praw kobiet w sektorze rolnictwa, zapewnienia odpowiedniej ochrony socjalnej i uznania ich pracy.

Więcej problematyki kobiet w programach rozwoju obszarów wiejskich

Parlament wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia nakładów finansowych na nowatorskie działania na rzecz kobiet na obszarach wiejskich. Posłowie domagają się, aby Komisja monitorowała włączanie spraw płci do programów rozwoju obszarów wiejskich przedkładanych przez państwa członkowskie. W związku z tym z posłowie zadowoleniem przyjmują projekty EFS/EQUAL i wzywają Komisję i państwa członkowskie do promowania podobnych projektów w Unii Europejskiej.

źródło: www.kobiety.pl 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »