shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Jeżeli ktoś nie kocha cię tak jakbyś tego chciał, nie oznacza to, że nie kocha cię on z całego serca i ponad życie.

Galeria dnia...

a (20).JPG

Imieniny

21 Marca 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Filemon,
Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Ruszył Program Południowy Bałtyk 2007-2013 PDF Drukuj Email
Wpisał: Jolanta Balicka   
01.04.2008.
Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk jest nową inicjatywą współpracy transgranicznej w regionie Morza Bałtyckiego. W Programie uczestniczy aż 5 państw, leżących w południowej części basenu Morza Bałtyckiego. Ponad 75,3 mln euro przeznaczonych jest głównie na realizację projektów miękkich dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, dostępności transportowej a także zintegrowanego zarządzania środowiskiem Morza Bałtyckiego. W dniu 26 marca nastąpiło oficjalne otwarcie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk oraz rozpoczęcie naboru wniosków do Programu. Pierwszy nabór trwa do 30 kwietnia 2008. W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych zostanie łącznie 7,75 mld euro. Polska alokacja na realizację wszystkich programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007 - 2013 wynosi 557,8 mln euro. Program Południowy Bałtyk, to jeden z 7 programów współpracy transgranicznej, w której uczestniczyć będzie strona polska, a także jeden z 3 zarządzanych przez Polskę. Funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu pełni Minister Rozwoju Regionalnego. Głównym celem Programu Południowy Bałtyk jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego poprzez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi i instytucjami.

Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 20 grudnia 2007 r. a oficjalne otwarcie programu nastąpi 26 marca 2008 r. Tego samego dnia rozpocznie się również pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie, przewidziany na okres 26 marca - 30 kwietnia 2008 r. Kolejny nabór wniosków spodziewany jest już w październiku 2008 r.

Obszar wsparcia

W programie uczestniczą regiony z 5 państw:

 • Polska - podregiony - szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, Gdańsk - Gdynia - Sopot i jako obszar sąsiadujący (zgodnie z „zasadą 20%”)- podregion elbląski,

 • Niemcy - podregiony Meklemburgii - Pomorza Przedniego: Greifswald, Rostok, Stralsund, Wismar, Bad Doberan, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern, Rügen, Becker - Randow

 • Szwecja- Okręgi Kalmar, Blekinge, Skåne i jako sąsiadujący: Okręg Kronoberg

 • Dania - Gmina Regionalna Bornholm i jako sąsiadujący: podregion Zealand

 • Litwa - Okręg Kłajpedy i jako sąsiadujące: Okręgi Taurage i Telsiai.

Zasięg terytorialny Programu obejmuje zatem obszar 114,63 tys. km2

Dotychczas ww. kraje realizowały wspólne projekty w ramach Euroregionu Bałtyk, Euroregionu Pomerania, Programów Interreg (w tym m.in. Interreg IIIB Baltic Sea Region) oraz innych inicjatyw. W perspektywie finansowej 2007 – 2013 pojawia się więc nowa możliwość współpracy – zarówno dla tych, którzy mają już doświadczenie w tej dziedzinie, jak i tych którzy dopiero teraz zdecydują się na przygotowywanie projektów wspólnie z nadbałtyckimi sąsiadami.

Priorytety i działania programu:

Oś priorytetowa 1: Konkurencyjność gospodarcza

 • Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorstw
 • Działanie 1.2: Integracja wyższego wykształcenia i rynków pracy
 • Działanie 1.3: Dostępność transportowa

Oś priorytetowa 2: Atrakcyjność i wspólna tożsamość

 • Działanie 2.1: Zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego
 • Działanie 2.2: Oszczędzanie energii i energia odnawialna
 • Działanie 2.3: Zrównoważone wykorzystywanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla rozwoju regionalnego
 • Działanie 2.4 Inicjatywy społeczności lokalnych

Oś priorytetowa 3: Pomoc techniczna

Budżet Programu i podział środków

Całkowity budżet programu wynosi 75,3 mln euro. Ze środków tych partnerzy z Polski, Litwy i Niemiec będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast partnerzy ze Szwecji i Danii do 75%. Podobnie jak w przypadku pozostałych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, projekty muszą wykazywać znaczący efekt transgraniczny, pozytywnie wpływać na cały obszar Południowego Bałtyku, a ponadto sprzyjać budowie wzajemnych powiązań ponad granicami.

Procentowy podział środków ze względu na tematykę w Programie Południowy Bałtyk 2007-2013

?ródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Oczekiwane rezultaty Programu

 • Wzmocnienie związków pomiędzy szkołami wyższymi i instytucjami rynku pracy na obszarze Południowego Bałtyku,

 • Poprawa jakości połączeń i usług transportowych,

 • Zwiększenie zaangażowania w kwestie odnawialnych źródeł energii,

 • Zwiększenie możliwości instytucjonalnych w zarządzaniu środowiskiem Morza Bałtyckiego,

 • Zintensyfikowanie dialogu międzykulturowego i większe zaangażowanie ludności w działania transgraniczne,

 • Zintensyfikowanie relacji transgranicznych pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami na obszarze Południowego Bałtyku.

Podstawowe warunki współpracy

 • Beneficjenci współpracują na co najmniej dwa z następujących sposobów:
  • wspólne przygotowanie
  • wspólna realizacja
  • wspólny personel
  • wspólne finansowanie projektu

 • W projekcie bierze udział co najmniej dwóch partnerów (m.in. po jednym z każdego z państw objętych Programem Południowy Bałtyk),

 • Do każdego przedsięwzięcia jest wyznaczony Beneficjent Wiodący,

 • Projekt jest realizowany na obszarze objętym programem lub z korzyścią dla tego obszaru,

 • Projekt charakteryzuje się wyraźnym wpływem transgranicznym.

Rekomendacje dotyczące wielkości dofinansowania projektów

 • Wielkość dofinansowania projektu powinna zawierać się w przedziale 0,5 – 1 mln euro (wkład EFRR); należy jednak podkreślić, że projekt jest oceniany pod względem jego jakości i znaczenia dla regionu w stosunku do wielkości dofinansowania; w takim wypadku projekty ubiegające się o większe dofinansowanie również mogą uzyskać środki w ramach Programu,

 • Projekt pilotażowy na małą skalę, realizowany w ramach Działań 2.1, 2.2 lub 2.3 może uzyskać większe dofinansowanie z EFRR,

 • Projekty inicjatywy społeczności lokalnych realizowanych w ramach Działania 2.4 może uzyskać dofinansowanie w kwocie min. 50 tysięcy euro (wkład EFRR).

Kto może ubiegać się o wsparcie

 • władze krajowe (rządowe), regionalne i lokalne,

 • organy podlegające prawu publicznemu, a w szczególności: instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, instytucje B+R, struktury wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, parki narodowe i krajobrazowe, organy odpowiadające za zarządzanie obszarami chronionymi,

 • stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów władz regionalnych lub lokalnych,

 • stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegających prawu publicznemu.

Wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie, należy wypełniać w języku angielskim, oficjalnym języku programu a następnie kierować do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Podczas pierwszego naboru (w dniach 26 marca – 30 kwietnia br.) wnioski składać należy na następujący adres:

Fundacja Fundusz Współpracy
Ul. Górnośląska 4a
00-444 Warszawa

 

Zmieniony ( 01.04.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »