shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Jeżeli ktoś nie kocha cię tak jakbyś tego chciał, nie oznacza to, że nie kocha cię on z całego serca i ponad życie.

Galeria dnia...

a (8).JPG

Imieniny

21 Marca 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Filemon,
Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Regionalny Program Operacyjny - bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców PDF Drukuj Email
Wpisał: Jolanta Balicka   
11.04.2008.

11 kwietnia 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczyna kampanię szkoleniową adresowaną do przedsiębiorców – potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2007 – 2013.

Bezpłatne szkolenia będą dotyczyły projektów z zakresu poddziałań:

1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa oraz

1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

i zostaną zorganizowane w pięciu miastach Województwa Zachodniopomorskiego.

To właśnie w ramach powyższych działań 31 marca br. zostały ogłoszone w Województwie Zachodniopomorskim nabory wniosków o dofinansowanie. W ten sposób nasz region znalazł się w czołówce województw, które w ramach regionalnych programów operacyjnych prowadzą nabory projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorstw.

?ączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa (poddziałanie 1.1.1) to 18 823 529 PLN ,

w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa dla beneficjentów dostępne jest w sumie 47 058 824 PLN .

W ramach konkursów przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, które podniosą konkurencyjność ich firm.

Typy projektów, w ramach których możliwe będzie uzyskanie dofinansowania obejmują:

•  rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej

•  dywersyfikację produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług

•  zmianę produktu lub usługi

•  działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług

•  uruchomienie działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość dofinansowania mikroprzedsiębiorstwa to 1 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania małego lub średniego przedsiębiorcy to 2 mln PLN

Oba konkursy zostały ogłoszone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który w przypadku RPO WZ odpowiada za realizację Programu. We wszystkich dokumentach, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych, określany jest mianem Instytucji Zarządzającej (IZ). I Jako Instytucja Zarządzająca to właśnie Zarząd Województwa ustanawia procedury, zarządza finansami programu, dba o kontrolę, monitoring i ewaluację RPO WZ. Ponadto zapewnia odpowiednią promocję programu, a także dobre przygotowanie wnioskodawców do aplikowania o środki. Temu właśnie celowi służy organizowany właśnie cykl szkoleń dla mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Pierwsze bezpłatne szkolenie - 11 kwietnia - odbędzie się w Szczecinie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Cukrowej 8, w sali 048. Początek szkolenia o godzinie 10:00

Plan szkolenia obejmuje:

1. prezentację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2. omówienie Uszczegółowienia RPO WZ – Oś I: Gospodarka – Innowacje - Technologie
3. szczegółowe omówienie poddziałań 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa i 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
- kategorie beneficjentów
- kwalifikowalność wydatków
- typy projektów
- demarkacja
4. omówienie dokumentacji konkursowej dla ww. poddziałań

Kolejne szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  • 18 kwietnia w Koszalinie
  • 22 kwietnia w Myśliborzu
  • 24 kwietnia w Szczecinku
  • 25 kwietnia w Karlinie
  • 29 kwietnia w Szczecinie

Szczegółowe informacje na stronie www.rpo.wzp.pl . W przypadku pytań zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o kontakt z Wydziałem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, tel. 091 44-11-130.

Zmieniony ( 11.04.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »