shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Im mądrzejsze i poprawniej sformułowane pytanie tym głupsza i nudniejsza odpowiedź.

Galeria dnia...

a (22).JPG

Imieniny

24 Maja 2019
Piątek
Imieniny obchodzą:
Cieszysława, Estera,
Jan, Joanna, Maria,
Mokij, Wincenty,
Zuzanna, Zula
Do końca roku zostało 222 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Województwo Zachodniopomorskie pierwsze reaguje na niezgodność prawa polskiego z prawem unijnymi PDF Drukuj Email
Wpisał: Jolanta Balicka   
06.05.2008.

31 marca 2008 Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs o dofinansowanie projektów w ramach RPO WZ dla poddziałań 1.1.1 i 1.1.2. W związku z tym, że Komisja Europejska stwierdziła niezgodność prawa polskiego z prawem wspólnotowym oraz z zaleceniem Ministra Rozwoju Regionalnego o niestosowaniu przepisów prawa polskiego w zakresie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji wspieranych ze środków europejskich pojawił się problem oceny zgodności projektów z prawem. Dlatego zawieszony zostaje nabór wniosków w ogłoszonym 31 marca 2008 konkursie o dofinansowanie projektów. 

24 kwietnia 2008 Minister Rozwoju Regionalnego 24 kwietnia 2008 r. zamieścił w Monitorze Polskim 2008 nr 34, poz. 306 informację o zaprzestaniu stosowania „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z 23 listopada 2007 w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”.

Stało się tak na skutek opinii Komisji Europejskiej w sprawie zasadniczej niezgodności polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

Zarzuty dotyczą w szczególności nieprawidłowego transponowania do polskiego porządku prawnego pojęcia „zezwolenia na inwestycję” oraz jego umiejscowienia w chronologii polskiego procesu inwestycyjnego.

Komisja Europejska przywiązuje ogromną wagę do przeprowadzania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko zgodnie z prawem unijnym. Dlatego konsekwencją pozostawania w sporze z Komisją Europejską w powyższej kwestii będzie brak akceptacji projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach całej perspektywy 2007-13.

Komisja Europejska oczekuje pilnego dostosowania polskiego prawa do przepisów wyżej wymienionej dyrektywy i do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie polskim będzie akceptowała jedynie te inwestycje, dla których strona polska wykaże przeprowadzenie oceny środowiskowej zgodnie z prawem wspólnotowym .

W związku z powyższym Minister Rozwoju Regionalnego przygotowuje w przedmiotowych Wytycznych MRR niezbędne zmiany, które wskażą beneficjentom sposób postępowania w okresie przejściowym tj. do czasu wejścia w życie znowelizowanych polskich przepisów. Jednocześnie Minister ?rodowiska przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej odpowiednie zmiany w przepisach prawa polskiego.

Oba dokumenty są obecnie konsultowane ze służbami Komisji Europejskiej w celu uzyskania pozytywnej opinii Komisji Europejskiej dla tych zmian.

Do czasu wprowadzenia wytycznych pozwalających przygotować wnioski zgodnie z oczekiwaniami KE, Instytucja Zarządzająca nie powinna prowadzić naboru wniosków.

W ramach przyjętych przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektów jest zapis o zgodności przedsięwzięć z prawem europejskim, w tym w szczególności z Dyrektywami Siedliskową i Ptasią, co do transpozycji których do polskiego systemu prawnego Komisja Europejska także zgłasza zastrzeżenia.

W skład prawodawstwa europejskiego, które w opinii KE nie zostało poprawnie transponowane do polskiego systemu prawnego znajduje się także Ramowa Dyrektywa Wodna.

Uruchomienie konkursów przy braku regulacji prawnych w tym zakresie może spowodować oprotestowanie naboru zarówno przez wnioskodawców na podstawie art. 30 ust. 2 Ustawy z 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jak i przez Komisję Europejską ze względu na zapis w RPO mówiący o zgodności dofinansowywanych projektów z prawem wspólnotowym.

Przygotowany projekt zmian do wytycznych MRR sugeruje wstrzymanie naboru wniosków lub nawet wstrzymanie realizacji rozpoczętych projektów . Podyktowane jest to potencjalną niezgodnością z prawem wspólnotowym inwestycji realizowanych w oparciu o pozwolenia budowlane lub zgłoszenia robót dla których nie przeprowadzono odpowiedniej procedury badania oddziaływania na środowisko.

Poniżej podajemy link do gazety Prawnej, która informowała już o tym problemie. W artykule wypowiedź Roberta Michalskiego – zastępcy dyrektora Wydziału Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ).

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/15612,ekologia_zatrzymuje_dotacje_z_ue.html

oraz link na stronę UMWZ, na której również informujemy o sprawie:

http://www.rpo.wzp.pl/konkursy/p-r-m-a-755/nabory.htm

Zmieniony ( 12.08.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »