shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Nasi sponsorzy

Cytaty

Jedyne, co różni geniusza od szaleńca - to sukces.

Galeria dnia...

a (11).JPG

Imieniny

24 Czerwca 2021
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Danuta, Dan, Danisz,
Emilia, Jan, Wilhelm
Do końca roku zostało 191 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Eurobarometr 69: racjonalny euroentuzjazm Polaków PDF Drukuj Email
Wpisał: Jolanta Balicka   
15.07.2008.
Polacy należą do największych w Unii euroentuzjastów. Są także coraz bardziej zadowoleni z sytuacji w kraju i życiu prywatnym oraz oczekują ich dalszej poprawy – takie wnioski płyną z najnowszego sondażu Eurobarometr, który opublikowało dzisiaj Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Odsetek zwolenników członkostwa jest dziś znacznie wyższy niż wiosną 2004 roku. Cztery lata obecności w UE były dla Polaków bardziej korzystne, niż powszechnie oczekiwano – powiedziała Róża Thun, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce –Ponadprzeciętnie wysokie poparcie dla dalszego pogłębienia europejskiej integracji pokazuje, że Polacy chcą i potrzebują więcej Europy.  

Dwie trzecie Polaków (65%) uważa, że członkostwo w UE jest "czymś dobrym". 77% ankietowanych jest zdania, że kraj skorzystał na członkostwie. W obydwu tych kwestiach odsetki obniżyły się przez ostatnie pół roku (o 6% każdy), ale jednocześnie nie zaobserwowano równie istotnego wzrostu liczby przeciwników polskiej akcesji. Zwiększyła się jedynie liczba osób obojętnych wobec członkostwa. W obydwu tych kwestiach notowane w Polsce odsetki poparcia znacznie przewyższają unijną średnią, wynoszącą odpowiednio 52% i 54%.

Stosunek Polaków do Unii Europejskiej coraz bardziej się racjonalizuje i ja jestem z tego bardzo zadowolona, komentowała wyniki badań dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz z Collegium Civitas i Fundacji "Polska w Europie". Zwróciła także uwagę na polskie badania opinii publicznej dot. korzyści z wejścia do UE. Zdaniem polskich respondentów akcesja była niemal równie korzystna dla samej Polski, co Unii Europejskiej. Zaczynamy czuć się partnerami w Unii Europejskiej, nie jesteśmy lepsi ani gorsi. Po prostu umiemy współpracować, komentowała ekspert.  

Nowe możliwości zatrudnienia są uważane przez Polaków za główną korzyść członkostwa w UE. Na przestrzeni trzech lat dostrzegamy bardzo znaczący wzrost pozytywnych ocen dotyczących wpływu członkostwa na zmniejszenie bezrobocia i poprawę warunków życia, powiedziała Skotnicka-Illasiewicz.  

Z Eurobarometru wynika, że największymi entuzjastami obecności w UE są niezmiennie Holendrzy (75%), Luksemburczycy i Irlandczycy (po 73%). Na przeciwległym biegunie plasują się tradycyjnie Brytyjczycy (32%) i Austriacy (26%). O pozytywnym wpływie członkostwa dla kraju najczęściej przekonani są Irlandczycy (83%), Duńczycy (77%), Estończycy i Słowacy (76%), zaś najrzadziej – Węgrzy (52%) i Brytyjczycy (50%).

Unii Europejskiej ufa obecnie sześciu na dziesięciu respondentów (59% wobec 61% podczas poprzedniego badania). Jest to wskaźnik wyższy od średniej dla Europy, która wynosi 50%. Zaufanie do instytucji unijnych pozostaje, nawet pomimo nieznacznego obniżenia, na bardzo wysokim poziomie. Parlamentowi Europejskiemu ufa 53% badanych, Komisji Europejskiej – 54% (po 60% pół roku temu), a Radzie UE – 48% (54% pół roku temu).

Prawie dwie trzecie ankietowanych (63%) uważa, że sprawy w Unii Europejskiej idą w dobrym kierunku. ?rednia europejska wynosi w tym przypadku 42%. Ponad trzy czwarte Polaków (76%) optymistycznie myśli o przyszłości UE i w pozytywnym myśleniu na ten temat wyprzedzają nas jedynie Duńczycy (77%).

Od lat Polacy należą do największych w UE zwolenników dalszych rozszerzeń. Od wejścia naszego kraju do UE, więcej niż siedmiu na dziesięciu Polaków popierało przyjmowanie nowych państw do Wspólnoty. Obecnie ideę tę popiera 74% ankietowanych i jest to najwyższy w UE odsetek. ?rednia europejska wynosi w tym zakresie 47%. Najmniej zwolenników rozszerzenia znajduje się wśród Austriaków (27%), Francuzów (31%) i Niemców (33%).

Wśród krajów spoza UE, Polacy najmocniej popierają członkostwo Norwegii, Szwajcarii (po 84%), Islandii (78%) i Ukrainy (73%). 

Polacy – częściej niż średnio Europejczycy – popierają rozmaite formy pogłębienia integracji. 76% ankietowanych opowiada się za wspólną polityką zagraniczną, a 84% popiera wspólną politykę obronną i bezpieczeństwa. Europejska średnia dla tych form rozwoju integracji wynosi odpowiednio 68% i 76%. Jednym wyjątkiem jest pod tym względem niższy od europejskiej średniej (60%) poziom poparcia dla Europejskiej Unii Monetarnej w Polsce (49%).  

Optymizm społeczny Polaków widać przede wszystkim w niezmiennie wysokim poziomie zadowolenia z życia (75%) i bardzo znaczącej poprawie ocen sytuacji w kraju (55% wobec 31% w poprzedniej edycji badania). Dostrzegalny jest on także w pewnej stabilizacji, a nawet relatywnej poprawie oczekiwań dotyczących najbliższej przyszłości. 35% badanych spodziewa się poprawy życia w ciągu najbliższego roku, a jeden na czterech (26%) oczekuje poprawy swej sytuacji finansowej. 30% ankietowanych pozytywnie ocenia przyszły rozwój sytuacji gospodarczej w kraju, a 41% spodziewa się poprawy na rynku pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. We wszystkich wymienionych powyżej obszarach obserwowany w Polsce poziom społecznego optymizmu jest co najmniej równy, a najczęściej przewyższa – niekiedy dwukrotnie – średnią dla 32 krajów europejskich, uczestniczących w badaniu.

Najnowszy sondaż przynosi potwierdzenie wcześniejszych tendencji w zakresie oceny wyzwań, stojących przed krajem. Największym problemem dla kraju jest w społecznym odczuciu poprawa sytuacji w służbie zdrowia (49%) oraz inflacja (33%). Daje się zauważyć także dalszy spadek zaniepokojenia bezrobociem. Przed dwoma laty 78% badanych uważało je za główny problem, obecnie odsetek ten wynosi 27%. Dla porównania, w tym samym okresie wzrost cen był wymieniany zaledwie przez 6% ankietowanych.   

Raporty krajowe Eurobarometru powstają dwa razy w roku. Prezentują główne trendy opinii publicznej w państwach członkowskich oraz krajach kandydujących na tle sytuacji w całej Unii Europejskiej.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 obywateli polskich powyżej 15 roku życia w okresie od 30 marca do 23 kwietnia 2008.

Pełna wersja polskiego raportu oraz jego streszczenie znajdują się na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: www.ec.europa.eu/polska

Pozostałe raporty są dostępne poprzez główną stronę internetową Eurobarometru: www.ec.europa.eu/public_opinion

Zmieniony ( 16.07.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »