shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.

Galeria dnia...

a (35).JPG

Imieniny

19 Września 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
January, Konstancja,
Sydonia, Teodor,
Więcemir
Do końca roku zostało 104 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Eurobarometr 69: racjonalny euroentuzjazm Polaków PDF Drukuj Email
Wpisał: Jolanta Balicka   
15.07.2008.
Polacy należą do największych w Unii euroentuzjastów. Są także coraz bardziej zadowoleni z sytuacji w kraju i życiu prywatnym oraz oczekują ich dalszej poprawy – takie wnioski płyną z najnowszego sondażu Eurobarometr, który opublikowało dzisiaj Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Odsetek zwolenników członkostwa jest dziś znacznie wyższy niż wiosną 2004 roku. Cztery lata obecności w UE były dla Polaków bardziej korzystne, niż powszechnie oczekiwano – powiedziała Róża Thun, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce –Ponadprzeciętnie wysokie poparcie dla dalszego pogłębienia europejskiej integracji pokazuje, że Polacy chcą i potrzebują więcej Europy.  

Dwie trzecie Polaków (65%) uważa, że członkostwo w UE jest "czymś dobrym". 77% ankietowanych jest zdania, że kraj skorzystał na członkostwie. W obydwu tych kwestiach odsetki obniżyły się przez ostatnie pół roku (o 6% każdy), ale jednocześnie nie zaobserwowano równie istotnego wzrostu liczby przeciwników polskiej akcesji. Zwiększyła się jedynie liczba osób obojętnych wobec członkostwa. W obydwu tych kwestiach notowane w Polsce odsetki poparcia znacznie przewyższają unijną średnią, wynoszącą odpowiednio 52% i 54%.

Stosunek Polaków do Unii Europejskiej coraz bardziej się racjonalizuje i ja jestem z tego bardzo zadowolona, komentowała wyniki badań dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz z Collegium Civitas i Fundacji "Polska w Europie". Zwróciła także uwagę na polskie badania opinii publicznej dot. korzyści z wejścia do UE. Zdaniem polskich respondentów akcesja była niemal równie korzystna dla samej Polski, co Unii Europejskiej. Zaczynamy czuć się partnerami w Unii Europejskiej, nie jesteśmy lepsi ani gorsi. Po prostu umiemy współpracować, komentowała ekspert.  

Nowe możliwości zatrudnienia są uważane przez Polaków za główną korzyść członkostwa w UE. Na przestrzeni trzech lat dostrzegamy bardzo znaczący wzrost pozytywnych ocen dotyczących wpływu członkostwa na zmniejszenie bezrobocia i poprawę warunków życia, powiedziała Skotnicka-Illasiewicz.  

Z Eurobarometru wynika, że największymi entuzjastami obecności w UE są niezmiennie Holendrzy (75%), Luksemburczycy i Irlandczycy (po 73%). Na przeciwległym biegunie plasują się tradycyjnie Brytyjczycy (32%) i Austriacy (26%). O pozytywnym wpływie członkostwa dla kraju najczęściej przekonani są Irlandczycy (83%), Duńczycy (77%), Estończycy i Słowacy (76%), zaś najrzadziej – Węgrzy (52%) i Brytyjczycy (50%).

Unii Europejskiej ufa obecnie sześciu na dziesięciu respondentów (59% wobec 61% podczas poprzedniego badania). Jest to wskaźnik wyższy od średniej dla Europy, która wynosi 50%. Zaufanie do instytucji unijnych pozostaje, nawet pomimo nieznacznego obniżenia, na bardzo wysokim poziomie. Parlamentowi Europejskiemu ufa 53% badanych, Komisji Europejskiej – 54% (po 60% pół roku temu), a Radzie UE – 48% (54% pół roku temu).

Prawie dwie trzecie ankietowanych (63%) uważa, że sprawy w Unii Europejskiej idą w dobrym kierunku. ?rednia europejska wynosi w tym przypadku 42%. Ponad trzy czwarte Polaków (76%) optymistycznie myśli o przyszłości UE i w pozytywnym myśleniu na ten temat wyprzedzają nas jedynie Duńczycy (77%).

Od lat Polacy należą do największych w UE zwolenników dalszych rozszerzeń. Od wejścia naszego kraju do UE, więcej niż siedmiu na dziesięciu Polaków popierało przyjmowanie nowych państw do Wspólnoty. Obecnie ideę tę popiera 74% ankietowanych i jest to najwyższy w UE odsetek. ?rednia europejska wynosi w tym zakresie 47%. Najmniej zwolenników rozszerzenia znajduje się wśród Austriaków (27%), Francuzów (31%) i Niemców (33%).

Wśród krajów spoza UE, Polacy najmocniej popierają członkostwo Norwegii, Szwajcarii (po 84%), Islandii (78%) i Ukrainy (73%). 

Polacy – częściej niż średnio Europejczycy – popierają rozmaite formy pogłębienia integracji. 76% ankietowanych opowiada się za wspólną polityką zagraniczną, a 84% popiera wspólną politykę obronną i bezpieczeństwa. Europejska średnia dla tych form rozwoju integracji wynosi odpowiednio 68% i 76%. Jednym wyjątkiem jest pod tym względem niższy od europejskiej średniej (60%) poziom poparcia dla Europejskiej Unii Monetarnej w Polsce (49%).  

Optymizm społeczny Polaków widać przede wszystkim w niezmiennie wysokim poziomie zadowolenia z życia (75%) i bardzo znaczącej poprawie ocen sytuacji w kraju (55% wobec 31% w poprzedniej edycji badania). Dostrzegalny jest on także w pewnej stabilizacji, a nawet relatywnej poprawie oczekiwań dotyczących najbliższej przyszłości. 35% badanych spodziewa się poprawy życia w ciągu najbliższego roku, a jeden na czterech (26%) oczekuje poprawy swej sytuacji finansowej. 30% ankietowanych pozytywnie ocenia przyszły rozwój sytuacji gospodarczej w kraju, a 41% spodziewa się poprawy na rynku pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. We wszystkich wymienionych powyżej obszarach obserwowany w Polsce poziom społecznego optymizmu jest co najmniej równy, a najczęściej przewyższa – niekiedy dwukrotnie – średnią dla 32 krajów europejskich, uczestniczących w badaniu.

Najnowszy sondaż przynosi potwierdzenie wcześniejszych tendencji w zakresie oceny wyzwań, stojących przed krajem. Największym problemem dla kraju jest w społecznym odczuciu poprawa sytuacji w służbie zdrowia (49%) oraz inflacja (33%). Daje się zauważyć także dalszy spadek zaniepokojenia bezrobociem. Przed dwoma laty 78% badanych uważało je za główny problem, obecnie odsetek ten wynosi 27%. Dla porównania, w tym samym okresie wzrost cen był wymieniany zaledwie przez 6% ankietowanych.   

Raporty krajowe Eurobarometru powstają dwa razy w roku. Prezentują główne trendy opinii publicznej w państwach członkowskich oraz krajach kandydujących na tle sytuacji w całej Unii Europejskiej.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 obywateli polskich powyżej 15 roku życia w okresie od 30 marca do 23 kwietnia 2008.

Pełna wersja polskiego raportu oraz jego streszczenie znajdują się na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: www.ec.europa.eu/polska

Pozostałe raporty są dostępne poprzez główną stronę internetową Eurobarometru: www.ec.europa.eu/public_opinion

Zmieniony ( 16.07.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »