shadow_left
Logo
Shadow_R

Dla przedsiębiorcy

Firma
Giełda
Finanse
Kursy walut NBP

Nasi sponsorzy

Cytaty

Za podróżnego bez biletu uważa się takiego podróżnego, który biletu nie posiada.

Galeria dnia...

a (15).JPG

Imieniny

20 Maja 2019
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Anastazy, Asteriusz,
Bazyli, Bazylid,
Bazylis, Bernardyn,
Bernardyna,
Bronimir, Iwo, Sawa,
Teodor, Wiktoria
Do końca roku zostało 226 dni.

Zamów biuletynWieści RSS

Aktualno?ci z naszej witryny:
 
   
Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 zatwierdzony przez KE PDF Drukuj Email
Wpisał: Anna Difort-Dura   
14.01.2008.

Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 zatwierdzony przez Komisję Europejską

21 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 (Baltic Sea Region).Informacja na temat Programu Region Morza Bałtyckiego w języku angielskim są dostępne na oficjalnej witrynie internetowej programu, pod adresem:

eu.baltic.net/Programme_document.98.html?

Program Regionu Morza Bałtyckiego w latach 2007-2013 dotyczy współpracy pomiędzy 11 krajami położonymi dookoła Bałtyku. Partnerzy projektu podejmują współpracę na rzecz  wspólnego rozwiązywania wspólnych problemów.

Program Współpracy Międzynarodowej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 jest transnarodowym instrumentem służącym poprawie integracji i spójności terytorialnej regionu Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia jego konkurencyjności w stosunku do innych obszarów Europy poprzez połączenie potencjałów ponad granicami administracyjnymi. Program będzie wspierał partnerskie projekty transnarodowe, w których udział będą brali partnerzy z co najmniej trzech różnych krajów.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego będzie miało miejsce w Rostoku 14-15 lutego 2008. Na spotkaniu zostanie podjęta decyzja o terminie otwarcie pierwszego naboru wniosków w ramach Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.

 

Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 zatwierdzony przez Komisję Europejską

21 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 (Baltic Sea Region).Informacja na temat Programu Region Morza Bałtyckiego w języku angielskim są dostępne na oficjalnej witrynie internetowej programu, pod adresem:

eu.baltic.net/Programme_document.98.html?

Program Regionu Morza Bałtyckiego w latach 2007-2013 dotyczy współpracy pomiędzy 11 krajami położonymi dookoła Bałtyku. Partnerzy projektu podejmują współpracę na rzecz  wspólnego rozwiązywania wspólnych problemów.

Program Współpracy Międzynarodowej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 jest transnarodowym instrumentem służącym poprawie integracji i spójności terytorialnej regionu Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia jego konkurencyjności w stosunku do innych obszarów Europy poprzez połączenie potencjałów ponad granicami administracyjnymi. Program będzie wspierał partnerskie projekty transnarodowe, w których udział będą brali partnerzy z co najmniej trzech różnych krajów.

Wsparcie w ramach programu koncentruje się przede wszystkim na następujących obszarach priorytetowych:

Priorytet 1: Promowanie innowacji w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Tworzenie i rozwój sieci naukowych i technologicznych oraz zwiększanie BRT i zdolności innowacyjnych na poziomie regionalnym, jeżeli mają one bezpośredni wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy obszarów transnarodowych. Działania mogą obejmować: tworzenie sieci pomiędzy odpowiednimi placówkami szkolnictwa wyższego, instytucjami badawczymi i M?P; powiązania ułatwiające dostęp do wiedzy naukowej i transfer technologii pomiędzy ośrodkami BRT a międzynarodowymi centrami doskonałości w dziedzinie BRT; współpracę bliźniaczą instytucji zajmujących się transferem technologii; oraz opracowywanie wspólnych instrumentów inżynierii finansowej przeznaczonych do wsparcia BRT w M?P;

Priorytet 2: Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność regionu Morza Bałtyckiego.

Gospodarka wodna, wydajność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykę;

Priorytet 3: Zarządzanie Bałtykiem jako wspólnym zasobem.

Działania mające na celu poprawę dostępu do usług transportowych i telekomunikacyjnych oraz ich jakości, w przypadku gdy mają one wyraźny wymiar transnarodowy. Działania mogą obejmować: inwestycje w transgraniczne sektory sieci transeuropejskich; poprawę dostępu na poziomie lokalnym i regionalnym do sieci krajowych i transnarodowych; poprawę interoperacyjności systemów krajowych i regionalnych; oraz propagowanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

Priorytet 4: Promowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych miast i regionów.

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich: wzmocnienie rozwoju policentrycznego na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym, mającego wyraźne skutki transnarodowe. Działania mogą obejmować: tworzenie i ulepszanie sieci miast i powiązań między miastem a wsią; strategie rozwiązywania problemów wspólnych dla miasta i wsi; ochronę i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz strategiczną integrację stref rozwoju w skali transnarodowej.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego będzie miało miejsce w Rostoku 14-15 lutego 2008. Na spotkaniu zostanie podjęta decyzja o terminie otwarcie pierwszego naboru wniosków w ramach Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Wspólny Sekretariat Techniczny oferuje konsultacje dla potencjalnych projektodawców podczas seminarium, które będzie miało miejsce po ogłoszeniu pierwszego naboru wniosków. Więcej informacji wkrótce pod adresem www.eu.baltic.net .

?ródło:

www.eu.baltic.net

www.malopolskie.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

Zmieniony ( 14.01.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »