European Generation Link - promocja obywatelstwa europejskiego
Wpisał: Jolanta Balicka   
15.07.2008.
autor(ka): Sławomira Machowicz
2008-07-10

Międzynarodowy projekt European Generation Link ma na celu promocję międzypokoleniowej wymiany doświadczeń oraz obywatelstwa europejskiego. Osoby starsze opowiadają swoje historie dotyczące życia w różnych krajach Europy (np. w wyniku przesiedleń w trakcie drugiej wojny światowej, uchodźców z krajów Europy Wschodniej podczas "zimnej wojny") ludziom młodym, którzy spisują te historie. Umieszczają je w interaktywnej bibliotece, przekazując jednocześnie osobom starszym podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera.

Dzięki realizacji projektu ponad 80 historii europejczyków, w tym 9 z Polski znajdzie się w internetowej bibliotece wspomnień (www.european-generation-link.org).

Projekt służy wspieraniu tolerancji oraz redukuje uprzedzenia i ksenofobię poprzez promocję zrozumienia i dostarczenia refleksji na temat korzeni historycznych.

Projekt dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Jego koordynatorem jest zagraniczny partner Biura Inicjatyw Rozwojowych: BEST Institut fur berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH z Wiednia.

Więcej informacji również na www.bir.com.pl i www.fir.org.pl.

Zmieniony ( 12.08.2008. )