Szkolenie pn. "Rola Public relations w budowaniu wizerunku organizacji pozarządowych"
Wpisał: Jolanta Balicka   
01.12.2008.

Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecina 

 

zaprasza na szkolenie pn. "Rola Public Relations w budowaniu wizerunku organizacji Pozarządowych",

które odbędzie się 12 grudnia br. w godz. 9.00-15.00 w budynku Urzędu miasta w sali 335 O-P (III piętro).

Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Gołębiewski - specjalista w dziedzinie mediów.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia osób chętnych na szkolenie będą przyjmowane pod numerem tel. 091 424 50 98, bądź faxu: 424 50 99 do dnia 10 grudnia br.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.

 

PROGRAM SZKOLENIA

09:00-09:30 Rejestracja uczestników szkolenia.
09:30-11:00 Rola komunikacji społecznej i Public Relations w budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych w społeczności lokalnej oraz w wymiarze ogólnospołecznym
11:00-11:15 Przerwa
11:15-12:45 Współpraca organizacji pozarządowych i świata mediów. Jak wykreować NGO w mediach? Szczególna rola mediów elektronicznych w promowaniu inicjatyw pozarządowych.
12:45-13:15 Przerwa
13:15-14:45 ?wiat biznesu i polityki, a działalność organizacji pozarządowych. Czy organizacje samorządowe są w Polsce partnerem dla samorządów lokalnych i przedsiębiorców?

Pytania i odpowiedzi.
14:45- 15:00 Zakończenie szkolenia i wręczenie zaświadczeń uczestnictwa

Zmieniony ( 01.12.2008. )