Sprawozdanie 2018
Wpisał: Administrator   
05.10.2020.

Sprawozdanie z działalności Fundacji "Bałtyckie Centrum Bratniej Pomocy" za rok 2018: